wyprodukować

wyprodukować
gaminti

Słownik Polsko-Litewski. 2014.

Look at other dictionaries:

 • wyprodukować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}produkować {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wyprodukować — dk IV, wyprodukowaćkuję, wyprodukowaćkujesz, wyprodukowaćkuj, wyprodukowaćował, wyprodukowaćowany «produkując wytworzyć coś» Wyprodukować tysiąc par butów …   Słownik języka polskiego

 • produkować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, produkowaćkuję, produkowaćkuje, produkowaćany {{/stl 8}}– wyprodukować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wytwarzać dobra materialne, zajmować się produkcją… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • rzut — Rzutem na taśmę «zdobywając coś lub kończąc coś ostatkiem sił, w ostatniej chwili»: Zbigniew Herbert przestał jednak istnieć w oficjalnej przestrzeni publicznej, jedyne co jeszcze udało się nam zrobić, to rzutem na taśmę wyprodukować o nim… …   Słownik frazeologiczny

 • nafabrykować — dk IV, nafabrykowaćkuję, nafabrykowaćkujesz, nafabrykowaćkuj, nafabrykowaćował, nafabrykowaćowany zwykle iron. «wyprodukować, wytworzyć dużo czegoś, zwykle mało wartościowego» Nafabrykować bubli …   Słownik języka polskiego

 • naprodukować — dk IV, naprodukowaćkuję, naprodukowaćkujesz, naprodukowaćkuj, naprodukowaćował, naprodukowaćowany «dużo czegoś wyprodukować, wytworzyć» Naprodukować cementu, cegły lub innych materiałów budowlanych …   Słownik języka polskiego

 • otrzymać — dk I, otrzymaćam, otrzymaćasz, otrzymaćają, otrzymaćaj, otrzymaćał, otrzymaćany otrzymywać ndk VIIIa, otrzymaćmuję, otrzymaćmujesz, otrzymaćmuj, otrzymaćywał, otrzymaćywany 1. «stać się odbiorcą czegoś, dostać coś w darze lub w zamian za coś»… …   Słownik języka polskiego

 • ponadplanowo — przysłów. od ponadplanowy Wyprodukować ponadplanowo 100 ton emalii …   Słownik języka polskiego

 • sproszkować — dk IV, sproszkowaćkuję, sproszkowaćkujesz, sproszkowaćkuj, sproszkowaćował, sproszkowaćowany sproszkowywać ndk VIIIa, sproszkowaćowuję, sproszkowaćowujesz, sproszkowaćowuj, sproszkowaćywał, sproszkowaćywany «zetrzeć na proszek, wyprodukować coś w …   Słownik języka polskiego

 • uszyć — dk Xa, uszyję, uszyjesz, uszyj, uszył, uszyty «wykonać, wyprodukować szyjąc» Uszyć bluzkę, spódnicę, ubranie. Palto dobrze, ładnie uszyte. Futro uszyte ze skórek królika. ◊ pot. Uszyć komuś buty «uknuć intrygę przeciw komuś» …   Słownik języka polskiego

 • wykonać — dk I, wykonaćam, wykonaćasz, wykonaćają, wykonaćaj, wykonaćał, wykonaćany wykonywać ndk VIIIa, wykonaćnuję, wykonaćnujesz, wykonaćnuj, wykonaćywał, wykonaćywany, rzad. ndk I, wykonaćam, wykonaćasz, wykonaćają, wykonaćaj 1. «wprowadzić w czyn,… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”